FAALİYET ALANLARI
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU | AV.NIHAL BERK

İŞ HUKUKU

 

Avukat Nihal Berk , iş ve sosyal güvenlik  hukuku kapsamında tüm işçi ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:
 
• İş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında hukuki danışmanlığın verilmesi;
 
• İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması;
 
• İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması;
 
• İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi;
 
• Şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması;
 
• İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması;
 
• İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi;
 
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlığın verilmesi;
 
• Şirket birleşmeleri veya şirket satın almalarından ortaya çıkan işgücü ihtilafları ile ilgili hukuki desteğin sunulması;
 
• İşyerinde meydana gelen kazalar veya mesleki hastalıklar sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi tazminatlar ile ilgili danışmanlığın ve dava vekilliği hizmetinin verilmesi;
 
• İşçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümünde hukuki desteğin verilmesi
İzmir Düğün Fotoğrafçısı