HUKUKİ BİLGİLER
Avukat tutmak zorunda mıyım?
Avukat tutmak zorunda mıyım? | AV.NIHAL BERK

Avukat tutmak zorunda mıyım?

Hukuki anlamda tüm faaliyetlerin bir uzmanlık gerektirdiği bilinir. Almanya Hukuku, tarafların bir avukat ile temsil edilmesini zorunlu kılmaz. Ancak kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve diğer içtihatlar düşünüldüğünde tarafların mahkeme önünde haklarını en iyi şekilde savunabilmeleri için bir uzman yardımına, yani avukat yardımına gereksinimleri olacaktır. Avukat tarafından temsil edilmeden ve bir avukattan yardım almadan hakların savunulmaya çalışılması durumunda çeşitli zararlara uğranması söz konusu olabilir. Bu zararların telafisinin olamayacağı asla unutulmamalıdır.  Maddi ve manevi kayıplara uğramanın önüne geçilmesi için hukuki anlamda uzman bir Avukattan yardım alınması her zaman, her durumda taraflara tavsiye edilmektedir.

Kişi, bir suçlama ile karşı karşıya kaldığında avukat tutma, avukatını çağırma, avukatı olmadan konuşmama haklarına sahiptir. Ayrıca kendisine bir avukat tayin edilmesi de kişilerin hakları arasında yer alır. Sanık ve şüphelilere bu hakları mutlaka hatırlatılmak zorundadır. Sanık ya da şüpheli avukat talep ederse barodan bir avukat görevlendirilir. 18 yaşından küçük olanların ve ceza üst sınırı 5 yıl ve daha fazla olanların kendileri istemese dahi bir avukat ile temsil edilmeleri ise zorunludur.

İzmir Düğün Fotoğrafçısı