FAALİYET ALANLARI
MİLLETLERARASI HUKUK
MİLLETLERARASI HUKUK | AV.NIHAL BERK

MİLLETLERARASI HUKUK


Avukat Nihal Berk'in Uluslararası Hukuk alanında hizmet verdiği başlıca konular:
 
• Uluslararası sözleşmelerin yorumlanması, hazırlanması ve revize edilmesi;
 
• Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü; 
 
• İthalatta haksız rekabetin önlenmesi;
 
• Yargı kararlarının yabancı ülkede icrası ve infazının gerçekleştirilmesi;
 
• Uluslararsı hukuku kapsamındaki mahkeme kararlarının ilgili ülkelerdeki tanıma ve  tenfizinin takibi;
 
• Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması;
İzmir Düğün Fotoğrafçısı