HUKUKİ BİLGİLER
HUKUKİ BİLGİLER | AV.NIHAL BERK

HUKUKİ BİLGİLER

Avukat tutmak zorunda mıyım?

Hukuki anlamda tüm faaliyetlerin bir uzmanlık gerektirdiği bilinir. Almanya Hukuku, tarafların bir avukat ile temsil edilmesini zorunlu kılmaz. Ancak kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve diğer içtihatlar düşünüldüğünde tarafların mahkeme önünde haklarını en iyi şekilde savunabilmeleri için bir uzman yardımına, yani avukat yardımına gereksinimleri olacaktır. Avukat tarafından temsil edilmeden ve bir avukattan yardım almadan hakların savunulmaya çalışılması durumunda çeşitli zararlara uğranması söz konusu olabilir. Bu zararların telafisinin olamayacağı asla unutulmamalıdır.  Maddi ve manevi kayıplara uğramanın önüne geçilmesi için hukuki anlamda uzman bir Avukattan yardım alınması her zaman, her durumda taraflara tavsiye edilmektedir.

Kişi, bir suçlama ile karşı karşıya kaldığında avukat tutma, avukatını çağırma, avukatı olmadan konuşmama haklarına sahiptir. Ayrıca kendisine bir avukat tayin edilmesi de kişilerin hakları arasında yer alır. Sanık ve şüphelilere bu hakları mutlaka hatırlatılmak zorundadır. Sanık ya da şüpheli avukat talep ederse barodan bir avukat görevlendirilir. 18 yaşından küçük olanların ve ceza üst sınırı 5 yıl ve daha fazla olanların kendileri istemese dahi bir avukat ile temsil edilmeleri ise zorunludur.

Avukatlık ücreti ne kadardır?

Avukatlığın bir serbest meslek faaliyeti olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle her avukatın belirli bir ücret talep edeceğinden söz edilemez. Ancak avukata ücret ödenmesi bir yasal zorunluluktur. Ücret sözleşmesi yapılır ve sözleşmede yazan ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinden daha düşük değerler içeremez. Avukata ne kadar ücret ödeneceği konusunda avukatlar birbirinden farklı rakamlar telaffuz edebilirler.

Avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

Avukatlık ücreti avukat ile kişi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Bir sözleşme yapılmaması durumunda hangi ücrete hangi işlerin dahil edildiği konusunda avukatlık asgari ücret tarifesinden yardım alınabilir. Yargılama giderleri adı altında değerlendirilebilecek olan dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi gibi masraflar ile avukatın iş takibinde harcadığı yol, konaklama gibi masraflar avukatlık işi kapsamında bulunmaz.  Ayrıca davanın kaybedilmesi durumunda avukata ödenen paranın iade edilmesi de söz konusu değildir.

Sorularıma E-posta veya telefon ile cevap alabilir miyim?

Bize her türlü sorunuzu hem e-posta hem de telefon aracılığı ile iletebilirsiniz. Basit ve kısa yanıtlar içeren sorularınız olası en kısa süre içerisinde yanıtlanacaktır. Ancak detaylı bilgi taleplerinizde ücrete tabi bir danışmanlık hizmeti söz konusu olacaktır. Bu nedenle avukatlık asgari ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası Ve Meslek Kuralları çerçevesinde sorularınız danışmanlık ücretine tabi olarak yanıtlanacaktır.

Telefon görüşmesi veya e-posta ile bilgi edinilmesi, yüz yüze yapılacak bir görüşme kadar sağlıklı neticeler vermeyecektir. Haklarınızın en doğru şekilde savunulabilmesi için randevu talep etmeniz ve büromuza gelerek sorularınızı yüz yüze iletmeniz çok daha doğru bir seçim olacaktır.

Vekaletname nasıl çıkarılır ve nelere dikkat etmek gerekir?

Vekalet için, Vekalet Fromunun doldurulup imzalanması yeterlidir.

Davalar ne kadar sürer?

Davaların ne kadar süreceği konusunda kesin bir zorunluluk yoktur. Her davanın uzunluğu hem davaya hem de mahkemeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak Adalet Bakanlığı’nın istatistiki verilerine göre bir davanın sonuca bağlanma süresi ortalama olarak 202 gün sürmektedir. Ancak davaya göre bu süre daha uzun ya da daha kısa da olabilir. Bu bilgi yalnızca fikir edinmek açısında sizlere verilmiştir.

Nasıl adli yardım alabilirim?

Adli yardım; dava tarafından gerekli olan yargılama giderlerini karşılamaya yeterli maddi imkanı olmayanların bu giderleri ödemekten muaf olmasıdır. Ancak adli yardım alınması ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilir. Kişiyi ancak mahkeme giderleri ödemekten muaf tutabilir.

Avukatlık ücreti ödeme konusunda maddi imkansızlık içerisinde olanlar da adli yardımdan faydalanabilir. Bu kişiler bulundukları kentin baro adli yardım servisine başvuru yapmalıdır. Başvuru esnasında kendilerine ücretsiz bir avukat tayin edilmesi talebinde bulunulmalıdır. Baro, muhtardan alınacak fakirlik belgesi ile ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve davaya dair belgelerin fotokopisini talep eder. Bu belgeler eksiksiz ve hatasız bir şekilde temin edilerek baroya teslim edildiğinde ücretsiz bir avukat tayin edilebilir.

En hızlı nasıl boşanırım?

En hızlı şekilde karar bağlanan boşanma; anlaşmalı boşanmalardır. Eşlerin her konuda anlaşmaya varmış olmaları durumunda anlaşmalı boşanma uygulanabilir. Ancak bir çekişme olması halinde boşanma davası süreci uzayacaktır. Tüm delillerin önceden hazırlanarak ilk mahkemede mahkemeye sunulması, dava sürecinin kısalmasını sağlayabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

İzmir Düğün Fotoğrafçısı