AV.NIHAL BERK

E Bültene Kaydolun

AİLE HUKUKU

    Avukat Nihal Berk, aile ve boşanma hukukunu ilgilendiren ihtilaflarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır:   • Anlaşmalı boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma protokolü;   • Çekişmeli boşanma davaları;    • Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimi sözleşmeleri;   • Nafaka ve tazminat talepleri;   • Evliliğin iptali ve evlilik iptal davaları;   • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi  çerçevesinde ilgili tedbir kararlarının alınması;   • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi;   • Velayetin değiştirilmesi;   • Babalık davası;   • Mal rejimi davaları;   

SÖZLEŞME HUKUKU

Avukat Nihal Berk, sözleşmelerin müzakeresi, hazırlanması, düzenlenmesi ve incelenmesi konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:   • Şirket kuruluş ve ana sözleşmesi;   • Ortaklık sözleşmesi (Joint Ventures);    • Mal alım ve satım sözleşmesi;   • Gayrimenkul alım-satım sözleşmesi;   • İnşaat sözleşmesi;   • Franchise sözleşmesi;   • Acenta sözleşmesi;   • Hizmet sözleşmesi;   • Kredi sözleşmesi;   •  Lisans sözleşmesi;   • İş sözleşmesi;

TRAFİK HUKUKU

  Avukat Nihal Berk, trafik hukuku kapsamında  avukatlık hizmetlerini sunmaktadır:   • Trafik kaza regulasyonu ile ilgili sorunların takibi;   • Motorlu taşıtlar ve diğer taşıtlarla ya da yayalarla olan kazalarda uğranan maddi ve manevi zararların ve ziyanların trafik hukuku çerçevesinde takibi;    • Trafik hukuku kapsamında sigorta ile ilgili oluşan hukuki uyuşmazlıkların takibi;   • Trafik disiplini kaynaklı (Ordnungswidrigkeiten; OWiG v.s.) sorunların idare hukuku (Flensburg v.s.) alanında takibi;    • Ceza hukukunu (Para Cezası v.s.) ilgilendiren trafik disiplini kaynaklı davaların takibi;   • Tazminat hakları (Schmerzensgeld v.s.)

İŞ HUKUKU

  Avukat Nihal Berk , iş ve sosyal güvenlik  hukuku kapsamında tüm işçi ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:   • İş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında hukuki danışmanlığın verilmesi;   • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması;   • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması;   • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi;   • Şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması;   • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması;   • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi;   • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlığın verilmesi;   • Şirket birleşmeleri veya şirket satın almalarından ortaya çıkan işgücü ihtilafları ile ilgili hukuki desteğin sunulması;   • İşyerinde meydana gelen kazalar veya mesleki hastalıklar sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi tazminatlar ile ilgili danışmanlığın ve dava vekilliği hizmetinin verilmesi;   • İşçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümünde hukuki desteğin verilmesi

KIRA HUKUKU

MİLLETLERARASI HUKUK

Avukat Nihal Berk'in Uluslararası Hukuk alanında hizmet verdiği başlıca konular:   • Uluslararası sözleşmelerin yorumlanması, hazırlanması ve revize edilmesi;   • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü;    • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi;   • Yargı kararlarının yabancı ülkede icrası ve infazının gerçekleştirilmesi;   • Uluslararsı hukuku kapsamındaki mahkeme kararlarının ilgili ülkelerdeki tanıma ve  tenfizinin takibi;   • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması;

MEDENİ HUKUK

ŞİRKETLER HUKUKU

Avukat Nihal Berk, şirketler hukuku kapsamında tüm yerli ve yabancı şirketlere ihtiyaç duyduğu aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:   Kuruluş: • Yerli limited ve anonim şirketlerinin kuruluş işlemlerinin yapılması; • Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi; • Yabancı şirketlerin şube açmalarında hukuki desteğin sağlanması; • Yabancı şirketlerin irtibat bürosu açmalarında hukuki danışmanlığın verilmesi; • Yabancı dernek ve vakıfların kuruluşu izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılması; • Yerli girişimcilerin yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılmasında hukuki desteğin verilmesi   Birleşme ve Satın Alma: • Hedef şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması (due diligence); • Hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması; • Gerekli her türlü birleşme sözleşmelerinin hazırlanması; • İlgili idari kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması ve izinler alınması   Kurumsal: • Şirket ana sözleşmelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması; • Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yürütülmesi; • Aile şirketi anayasası oluşturulması; • Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması; • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütülmesi ve koordine edilmesi; • Yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi  

CEZA HUKUKU

Avukat Nihal Berk, ceza hukuku kapsamında sunduğu avukatlık hizmetleri:   • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri;   • Ceza souşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili;   • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi;   • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım;   • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği;   • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular

İzmir Düğün Fotoğrafçısı